Nhìn thỏi son, hộp phấn, chiếc chì kẻ mắt cũ… biết bao nhiêu nỗi nhớ thương mẹ bỗng nhiên ùa về.