Qua facebook H đã nhận lời yêu Kiều. Gặp nhau lần đầu tiên, Kiều đã dụ được H quan hệ tình dục. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Kiều giúp sức để hai người bạn của mình hãm hại H theo như kế hoạch chúng đã bàn bạc trước đó.