Hình ảnh cô đơn, lẻ loi của Giả Nãi Lượng khiến nhiều người đau lòng.