Liên quan đến thương hiệu Khaisilk bán lụa “made in China”, nhiều người dân sinh sống tại khu vực cửa hàng này tỏ ra bất ngờ trước việc đóng cửa, không tiếp khách của cửa hàng dù có người ghé đến mua.